Közlemény

2024. március 07.

KÖZLEMÉNY

Az Integritás Hatóság honlapján közzétett IH-III-59-2023 számú vizsgálatát lezáró, nem nyilvános jelentésének összefoglalója a magyar hatóságok félrevezetésére és a közvélemény befolyásolására tett kísérlet

Megdöbbentett és többekben felháborodást keltett az Integritás Hatóságnak a koncepciós eljárások hangulatára emlékeztető nem nyilvános jelentésének – „a közérthetőség érdekében” 2024. február 6-án közzétett összefoglalója.

A VP4-8.5.2.-17 azonosítószámú, „Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése” című felhívás keretében támogatott közjóléti projektek vizsgálati összegzését a hatósági egyeztetéseket mellőzve az érintettek érdemi bevonása nélkül honlapján tette közzé, melyet vele közel egyidőben a baloldali-liberális hírportálok is azonnal lehoztak.

Példátlan módon a jelentésben a hatóság elnöke publikálta, véleményezte, összemosta és összehasonlította az önkormányzati területen közpénzből finanszírozott és fenntartott Gyöngyösi beruházást a magánerdőkben jelentős önerővel vállalt, 5 évig a pályázók saját költségén üzemeltetni köteles erdő közjóléti beruházásokat.

A jelentés más hatóságok vizsgálataira és a közvélemény befolyásolására tett szándékos kísérlet, amiben fiktív, konstruált tényállásokat beállítva megalapozatlanul, a személyiségi jogok diszkriminatív célzott és súlyos megsértésével bűncselekmények elkövetésével vádolt meg másokkal együtt. 

A jelentés az egy éve tartó boszorkányüldözéshez kitalált hazugságokra épített ügy miatt felheccelt közvéleményre akart nyomást gyakorolni.

A jelentésben leírtakkal ellentétben, mint erdőgazdálkodó, a pályázati kiírás minden pontjának megfelelően a 20 % kötelező sajáterőn felül 50 millió forint beruházási hitel biztosításával, 2022 őszére többletönerő vállalásával megvalósítottam, a három évtizedes közjóléti vállalásomat.

A jövedelmet NEM termelő beruházáshoz a mai napig nem folyósították 

a 2021-ben megítélt és 2022 végén benyújtott kérelemben szereplő 

kiutálásra jóváhagyott támogatástami súlyos többletkamat terhet okoz.

Ennek ellenére a nyíradonyi Dinnyési Kirándulóhely erdő közjóléti beruházás a több ezer látogató örömére a térségben és a választókerületben a családok, gyermekek, óvodás és iskolás csoportok, közösségek és természetkedvelők legkedveltebb erdei kirándulóhelye. 

A tanösvénnyel tájékoztató ismertető-, és interaktívtáblákkal, kerti bútorokkal, tűzrakóhelyekkel, étkezőasztalokkal, padokkal védőházakkal illemhelyekkel kerékpártámaszokkal, gyermekjátékokkal, erdei tornaszerekkel és akáclombkoronában futó 4 méter magas faszerkezettel – sétánnyal rendelkező szabadidős és erdei sporttér tájspecifikus környezetben került kialakításra.

Az Integritás Hatóság feljelentésében megfogalmazott rám is érthető megalapozatlan vádakat és a koncepciós eljárást a leghatározottabban visszautasítom.

Levélben felszólítottam az Integritás Hatóságot, hogy folytassa le soron kívül a közzétett vizsgálati jelentése felülvizsgálatát, távolítsa el a honlapjáról a diszkriminatív és fikciókkal „felerősített” összefoglalót! Őrizze meg a joggal elvárható objektivitást, tárgyilagosságot, a valóságnak megfelelő tényállást állapítson meg. Mellőzze a rendőrbírói attitűdöket, mert nincs ilyen jogköre.

A hatóság elnöke nem tett eleget határozott kérésemnek ezért a közvélemény és a hatóságok félrevezetésének, illetve más bűncselekmények gyanúja miatt feljelentést készítettek elő.

Az Integritás Hatóság elnökének a tegnapi 2024.március 6-i nyilatkozata világossá tette, példát akar statuálni a példátlanul diszkríminatív és alaptalanul rágalmazó jelentésével. 

(hvg.hu, 24.hu, stb.)

A Portfólió EU Források 2024 Konferencián elmondta, hogy az apparátusa „10 hónapon át vizsgálta a lombkoronasétány ügyet, …”!

A mai napig ki nem fizetett, az elhíresült tarra vágott erdőben Nyírmártonfalván épített lombkoronasétány esetében köztudottan már 9 hónapja felmondott támogatási szerződés miatt érdektelen pályázat 10 hónapos vizsgálatát nem tartotta hosszúnak, mert „az OLAF vizsgálatai ettől hosszabbak” Hozzátette: – „Ez egy állatorvosi ló, ahol keresték a korrupciós réseket”.

Az Integritás Hatóság több tízmilliós nagyságrendű közpénzből 10 hónapig ismeretlen számú munkatárssal, ismeretlen technikai eszközökkel és a béreken felüli jelentős költségen 300 napig vizsgálta utólag azt, amire egy pályázónak néhány napja, jobb esetben néhány hete van.

Az érezhetően mesterséges intelligenciát is alkalmazó vizsgálat semmilyen garanciát nem nyújt az objektivitásra. A viselkedésmintákat feldolgozó gépi programban a rosszindulat a fikció ugyanúgy benne marad és emberi módon nem értelmezhető, hanem modellezett összefüggéseket keresve ad válaszokat. 

10 hónapig tartó vizsgálat során közgazdasági elemzéseket végeztek, százalékos, grafikonos, diagramos táblázatos összehasonlításban elmélkedtek az erdei pottyantós WC-k árairól, a fából készült kerékpártámaszok árának 4 és 14 ezer forint közötti megdöbbentő eltéréseiről, az UV sugárzást álló interaktívtáblák 25 és 70 ezer forintos árkülönbségéről, az erdei tornaszerek majdnem azonos, mégis néhány tízezer forinttal eltérő árairól. Hónapokig tanácstalanul vizsgálhatták, hogy a hasonló, szinte azonos műszaki tartalmú lombkoronasétány folyómétere mégis miért térhet el egymástól? Közben azt „elfelejtették” vizsgálni, hogy különböző terepviszonyok között kellett megépíteni eltérő előkészítettségű terepeken az építményeket. Úgy állították be a mindenki által ingyenesen használható erdei kirándulóhely kivitelezését, mintha egy sokszázmilliós haszonnal kecsegtető gyógyszeripari alkatrészgyártósor csarnokba történő beépítésről lenne szó!

Leminősítették a keleti országrészben élő embereket azzal, hogy „egy szakmai szervezet” szerint, nincs is társadalmi igénye az itt élőknek a térítésmentesen igénybevehető erdő közjóléti funkcióra! 

Bizonyára nem sikerült 10 hónap alatt információt szerezni erről az országrészről és azt feltételezhették, ahogyan a közép-, dél és nyugat-magyarországi térségben, vagy Budapesten, itt is épültek hazai és uniós százmilliárdokért állami erdőgazdaságokban és nemzeti parkokban közjóléti beruházások. Közpénzen fenntartott kirándulóhelyek, szabadtéri térítésmentesen használható erdei játszóterek, tornapályák, pihenőhelyek várják az erdőbe vágyókat? 

Nem állt össze a kép a vizsgálóknak, az AI -t is használó gondolatrendőröknek, hogy pontosan az előzőek hiánya miatt volt ezen a vidéken a legnagyobb az érdeklődés és szándék a saját erőt és tulajdonátadást igénylő erdő közjóléti beruházásokra!

Az Alföld legnagyobb összefüggő erdőjében a Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva települések közigazgatási területén lévő 5.175 hektáros egybefüggő Gúthi erdőtömbből negyedszázada kizárták a földi halandókat! Az itt élők tízezreinek egy közút melletti romtemplom fél hektár területén és vele szemben a közúttól száz méter „mélyen az erdőben” haladó 2 éve kialakított (!) 1200 méteres „tanösvényen” kívül nincs állami, vagy önkormányzati szinten biztosított erdei szabadidős tere és pihenőhelye.

Netán erre a vidékre ez nem jár, ne is legyen, ha nem élhetünk hegyekkel, dombokkal, völgyekkel, termálvízzel rendelkező térségben tudjunk rá, vagy itt buckalakók élnek és kész?

Ezen a környéken az állami erdőből évtizedek óta kizárt az erdei környezet használatától is megfosztott emberek ezek szerint másodrangúak és nem is vágynak az erdőbe?!

Meggyőződésem, ha egy nagyvárosról Veszprémről, Székesfehérvárról, Győrről, Szombathelyről, Pécsről, Szegedről, vagy Zalaegerszegről netán a fővárosról ilyet merne írni valaki, rárúgnák az ajtót! De rólunk lehet?!

Nem meglepő módon nem keresték az okát annak sem, hogy miért nem tolongtak a pályázók, hiszen a kiírt pályázati keret felét sem kötötték le és a 10 %-át sem fizették ki a 4. éve megítélt támogatásoknak?

 „Mindegy mennyibe kerül, a prevenció a legfontosabb, hiszen – „ez jobb, mint egy rosszul elköltött pénz után futni.” – nyilatkozta bölcsen tegnap az elnök. Na de mennyiért is?

 Ebben az esetben nem volt még semmilyen kifizetés, valójában

mi után futott az Integritás Hatóság apparátusa 10 hónapon keresztül!?

Nem gondolnám, hogy az Agrárminisztérium, a Magyar Államkincstár, az OLAF, a Kormányhivatal érintett főosztályai és azok ellenőrzéseit az Integritás Hatósággal véleményével ellentétben hozzá nem értők, netán a pályázókkal összejátszók készítették? 

Valóban annyira rossz lenne az uniós normákhoz igazodó pályázati kiírás, csupán mert nem szabályozták agyon egy erdei kirándulóhely kialakításának feltételeit? 

Ha a kiírás bármiben kifogásolható, az miért a beruházást szabályosan megvalósító pályázót sújtja? Miért okozhat többlet terhet és kálváriát a saját erőt vállaló és a magánerdőjét felajánló társadalmi elismerést és nem üldöztetést érdemlő embereknek? 

közbeszerzést leellenőrizte a pályázatot kiíró Agrárminisztérium Irányító Hatósága, aki az általa megadott feltételeknek mindenben megfelelőnek találta az eljárás egészét. A megépített elemek nem szerepeltek az Építési Normagyűjteményben, árakat kellett rá bekérni, amit a Magyar Államkincstár elfogadott.

A szerződtetett tervező-projektmenedzser vállalkozó más beruházásoknál is dolgozott. Korábban az erdei kilátó 9 évvel korábbi (!) megvalósításánál is közreműködött, amikor erdőgazdálkodóként először szerződtem vele, mint ahogyan most a közbeszerzővel, a műszaki ellenőrrel és a kivitelezővel. 

nyílt közbeszerzésre egyetlen érvényes ajánlatot beadó kivitelezőnek, mint kiderült volt készleten felhasználható alapanyaga korábbi beszerzéseiből, ami elősegíthette a vállalása szerinti teljesítést. Versenytorzítónak állították be, hogy a legmagasabb biztonsági előírások iránti megfelelés érdekében a közbeszerző által összeállított kiírásban elvártam, hogy a telepítésre kerülő gyermekjátékok, erdei tornaszerek megfeleljenek az EU szabványoknak és legyen a kivitelezővel munkaszerződésben álló erdei játékok építésében jártas munkatárs a munkálatok során. 

Valószínűleg elvárható és erősen ajánlott, hogy a gyermekek által akár felügyelet nélkül is használható játékok biztonságos állapotának, használhatóságának súlyos felelőssége miatt a legbiztonságosabb kivitelezési megoldások legyenek biztosítva.

Mit gondolnak erről mi ez, ha nem egy koncepciós eljárás?

Nem értem miért tűrik még a magyar hatóságok, hogy megalázza őket a Brüsszelnek jelentő szervezet, aki csak a jobboldali pályázókat üldözi?!

Ha valakiben kételyek voltak azzal kapcsolatban, hogy egy példát statuálni akaró fikciókra épített eljárás folyik, a Hadházy nevű dollárban fizetett aljadékkal egyeztetett módon, akkor az elnöki nyilatkozatokból meggyőződhetett róla.

Többször leírtam már a cáfolhatatlan TÉNYEKET, de korábban szándékosan figyelmen kívül hagyták, ezért még egyszer megerősítem:

nem utaltak!

Az OLAF ellenőrei a helyszíni vizsgálatuk alkalmával 2024. 01.22-én megdöbbentek azon, hogy nem fizették ki a támogatást, holott ezt tudja a közvélemény és egyetlen vizsgálat sem tarthatja vissza a jogosan járó megítélt támogatás kifizetését.

NEM egy John Deere traktorNEM egy szállítójárműNEM egy termelékenységet javító szegző, vagy palackozó robotika, NEM egy szállítószalagNEM egy technológaiai vagy energetikai fejlesztés, ami költséget csökkent, vagy hatékonyságot javítNEM egy azonnali bevételt indukáló eszköz, nem árusítóhely vagy szolgáltatás. 

Az Integritás Hatóság 10 hónapig (!) elhúzott vizsgálata alatt a többi hatóság érezhetően kivárt és „igazgatta” saját vizsgálatát az új gondolatrendőrséget is betöltő szervezet anyagához. 

Fölöttébb érdekes módon ez idáig senki nem vizsgáltatta meg szakértővel, hogy mennyi a valós értéke az uniós és hazai forrás felhasználása nélkül a pályázó saját pénzéből, esetemben 2022.októberében megvalósított beruházásnak?

A vizsgálat a félrevezetés szándékával költségvetési csalást, túlárazást állított be a nagyobb hatás kedvéért! Ezt arra alapozta, hogy a kivitelező a 3 évvel korábbi költségvetési áron egy munkahiányos időszakban 2021-ben vállalt ajánlatában szereplő árnak megfelelően egy év múlva befejezte a leszerződött munkát és nem kért ráemelést?!

Senki nem kérdezte és nem vizsgálta meg, hogy a pályázati cél eléréséhez a vállalt kötelező saját erőn felül, mennyivel kellett több önerőt betenni és munkát kivállalni a kivitelezés teljes költségéből, ami nem szerepeltethető a kiállított vállalkozói számlán és nem elszámolható!? 

A hatóság elnökét, aki vagyonbevallása szerint másfél évvel korábban az amerikai hátterű PWC és Ernst & Young cégeknél cégtársként havonta 27 millió forintot keresett, nyilatkozatai alapján egyáltalán nem érdekelte, hogy az „állatorvosi ló” mögött a települések, közösségek az emberek, gesztusok, mellesleg családok, három évtizedes közéleti szolgálat és emberi életek vannak. 

Az is elgondolkodtató, miért vállalt ilyen küldetést egy ilyen jól kereső üzletember? 

Nem gondolnám, hogy sokkal kevesebb jövedelemért korrupciós rések keresése lenne az új kihívás egy jövedelmet nem termelő beruházás soha nem látott mélységű vizsgálatával? 

Megdöbbentő, hogy a családoknak, közösségeknek, egyéneknek térítésmentesen igénybevehető, a gyermekek egészséges életre, környezettudatosságra nevelése érdekében tett, egy évi képviselői javadalmamnak megfelelő felajánlásommal megvalósított közjóléti beruházáson a hatóság bármi áron fogást akart találni.

Fölöttébb érdekes, hogy a másik feljelentő, az unióban és Amerikában is a témáról hisztériázó, a kormányzópártokat gyalázó Magyarországnak szándékosan ártani akaró Donáth Annácska ábrándos tekintetű barinőjének Cseh Katinkának, több milliárdos nyomozás alatt álló családi uniós csalásával kapcsolatban a hatóság nem érzett késztetést a „rések keresésére”?

A hatóság komolyan azt állítja életszerű az, hogy egy erdőterületekkel rendelkező erdőgazdálkodónak a felvett 50 millió forint beruházási hitelből, egy erdei közjóléti beruházás tűnt a legnagyobb haszonnal kecsegtető befektetésnek? 

2022-ben a tüzelőanyag krízis idején tisztán tűzifakereskedelemből megduplázhattam volna a hitel, mint befektetés összegét, ha nem a közjóléti vállalásomat akarom teljesíteni!

Mindeközben az Integritás Hatóság éppen néhány hete írt ki közbeszerzést 135 millió forint értékben külföldi szakmai utak szervezésére meglehetősen „versenytorzítónak” tűnő pályázati feltételekkel! Meghatározott bevételnagysággal, megjelölt bevételtípussal és referenciaidővel szűkített a feltételrendszer, mit szól ehhez a GVH?

Valami itt nagyon nincs rendben!

Egy tarra vágott erdőben erdőközjóléti beruházást megvalósítani nem csak rossz, hanem értelmetlen és megmagyarázhatatlan döntés, amivel nem vállalok semmiféle közösséget!

Mások tetteiért sem a múltban, sem a jelenben, sem a jövőben – nem kívánok felelősséget vállalni!

Azonban a boszorkányüldözésre és a végtelenségig tolt hisztériára, amit aljas hazugságokra építve egy eltorzult küldetéstudattal rendelkező undorító spicli üvöltött a világba, a közvélemény felült, ami számomra megdöbbentő!

A közvéleményre és az általában hírfüggőkre egyébként jelentős hatással bíró hírportálok a turbolencia miatt nem keresték a kapcsolatot a valósággal. 

A példa nélküli felelőtlenséggel elkövetett hibával szándékosan egybemosott és erre a célra gyártott hírek az oldalak látogatottságát növelték, így jól jártak, akik a gyűlöletkampány fősodrására ráültek. 

Ezt a tényt az egyik nagy becsben tartott oldal főszerkesztője világossá tette számomra: – csak a lájkok számítanak és az oldal olvasottsága

Tehát mindegy kit és milyen módon érint egy jól futó bejegyzés, nem számít milyen jóvátehetetlen károkat okoz egyéneknek, családoknak, közösségeknek, hogy tönkre tesznek életeket, az senkit nem érdekel(ha valaki nagyon kíváncsi rá megnevezem az illetőt)

Történnie kell valaminek és lenni kell olyan körülménynek, ami megváltoztathatja ezeket a mindenkire káros és veszélyes folyamatokat, különben szétesik és eldurvul a közösség, elszakad a cérna és beköszönt a verbális után a hétköznapi erőszak korszaka.

Megtisztelő, ha valaki eddig eljutott és elolvasta az írásomat, amit azért tettem közzé, hogy tudassamaz igazság mindig utat tör magának és ehhez a munkához a mai nappal hozzákezdek.

Nyíradony, 2024. március 7.        

Tisztelettel

                                                                                          Tasó László

                                                                                          erdőgazdálkodó

HBVM 3. sz. vk. országgyűlési képviselője

Összes videó megtekintése
Friss hírek:
Nincs aktuális hír!