Lakossági fórum

2004. április 20.

Beléjük kell verni, mindenáron, hogy győzni kell, különben vége tér a Kánaán, vége a szabadrablásnak, a bankárkormány napjai meg lesznek számlálva.
Bár erőszakot nem kéne alkalmazni, de ha nem megy, arra is lesz utasítás.
Ezen persze el lehetne mosolyogni, ha nem lenne véresen komoly és nem lennének követői az utasításoknak Nyíradonyban is.
Tehát az a lényege az MSZP kampányának, hogy nincs finnyáskodás, háború van, le kell igázni az ellenfelet, meg kell semmisíteni, vagy így, vagy úgy.
Nos ettől gátlástalanabb és ettől rohadtabb elméből származó utasítást nehéz lenne elképzelni.
A cél, minden olyan helyen, ahol nyugalom van, törekedni kell arra, hogy ez kerül, amibe kerül, megbomoljon, össze kell ugrasztani az embereket, fel kell őket bármilyen áron hergelni, provokálni, hátha vissza csapnak.
Ezzel az a cél, hogy az embereknek elmenjen a kedve a közélettől, ne legyen kedve szavazni menni, mert a pesti tubuslakók, és fizetett emberek úgyis mint a gép elmennek.
Ha ez mégsem jönne be, lásd 2002-ben, akkor legfeljebb csalnak, mert a bíróság úgyis csak később állapítja meg, mint ahogy ez most is történt.
Csupán addig időznék itt el, ameddig megjegyzem, el tudják e képzelni, milyen emberek lehetnek ezek a kiképzendők, ezek a vadludak ?
Segítek.
Munkanélküli, kevésbé inteligens, összeférhetetlen, sunyi, alattomos és főleg szemtelenül nyomuló figurák, akiknek még ebben az életben nem sok minden sikerült.
Nagy részüknek még nincs, már nincs, vagy nem sokáig lesz családja, mert az előzőek mellett ezeket a legkönnyebb manipulálni, a gyűlöletüket nekik a legkönnyebb felkelteni.
Csalódottak, mert képességük és emberi tulajdonságaik miatt nem képesek a közösségben csak a hasonszőrű, öntörvényű emberekkel kapcsolatot tartani.
Családjukkal megromlott a kapcsolatuk, hozzátartozóik messze elkerülik őket és azt hiszik, a világ rajtuk körül forog. Csak egy igazságot ismernek el, a saját maguk igazságát, és csak egy utasításnak engedelmeskednek, annak, aki a pénzt adja.
Erre a munkára azonban, mivel lelküket már régen megfertőzte a métely, kiválóan alkalmasak.
Nos ezek az emberek, ha azt a vezényszót kapnák, hogy öljenek, akkor nagyrészük gondolkodás nélkül meg is tennék.
Ilyen emberek rohangálnak ma Magyarországon, ilyen emberek az MSZP aktivistái, ilyen emberek törnek rá a város nyugalmára.
Miért teszik ezt, miért kell ezt tenniük ?
Azért mert ezért kapják a fizetésüket, mindenképpen bosszút akarnak állni azon és azokon, akik náluk boldogabbak, és elismertebbek, mert életelemük az önzés, a rombolás és a gyűlölet.
Ezek mentálisan, lelkileg és pszcihésen nem egészséges emberek.
Én elhiszem, hogy a megyében sokan irigylik azt az alkotó nyugalmat, ami Nyíradonyt körül veszi. Én el hiszem, hogy vannak, akik egyenesen gyűlölnek bennünket, mert a város sokat jutott előre.
Azt is elhiszem, hogy idegesítő példa vagyunk az MSZP-nek, főleg akkor, ha a megyei Közgyűlés elnöke szeretne indulni ebben a választókerületben képviselőjelöltként és tudja, Nyíradony a kulcs település a térségben.
És megértem az idegességét, mert ő is tudja, ez a közösség összetartó, és az emberek lelkét nem lehet megvenni. Legalábbis csak nagyon kevésnek.
Azt ellenben felháborít, hogy nyíradonyi lakosok, akik itt élnek közöttünk, felrúgva minden fontos közösségi normát, mindenáron meg akarják zavarni a város lakóinak nyugalmát, gyűlöletet gerjesztve provokálják a békében élőket, minden elkövetnek annak érdekében, hogy ártsanak a városnak.
Nem fogadják el a 2002-es Helyhatósági választások eredményét, megsértik a választópolgárokat, megvádolják a képviselőket, rágalmazzák a tisztségviselőket, és amitől undorítóbbat nem igazán lehet elképzelni, bemocskolják a halottak emlékét, rágalmazzák azokat, akik már nem felelhetnek !
Ezért azt gondolom, ezek mellett már nem mehetünk el szó nélkül.
Visszautasítom az alaptalan vádakat, rágalmazásokat és ferdítéseket. Nem csodálom, hogy nem ismeri a kiadó az újságírás alapvető szabályait, ezt nem is néztem ki belőle, de visszautasítom, az újságban leírt minősítéseket, jelzőket, és pejoratív megjegyzéseket.
A testületei jegyzőkönyvekből kiragadott szövegrészek nem a valóságnak megfelelően adják vissza a döntések körülményeit, ezért félre vezetőek, mely teljes mértékben szándékos és a tények ferdítésére szolgál.
Természetesen nem marad el a jogi úton történő reagálásom sem, úgyhogy nem kell türelmetlennek lenni, lesz ideje megismerni a sokat emlegetett bíróságokat belülről is.
Családom nevében is visszautasítom, hogy az elhunyt nagyapámat becsmérlő megjegyzéseit.
Azért pedig amiért a szüleimre tett megjegyzést a cikkíró, más úton veszek elégtételt.
Mert hogy jön bárki is ahhoz, hogy bántani merje más családját, milyen velejéig rohadt ember az, aki ezzel is provokálni akarja a közösség megválasztott képviselőit ?
Úgye azt adták ki, hogy provokálni kell, hátha beléd rúg valaki ? És abból lehet újságcikket csinálni.
De nem jön be a taktika, mert még a sáros cipőjét sem törölné bele senki az ilyen emberbe, akinek még az életbe értékelhető dobása nem volt.
Hiszen ismerjük mi az MSZP helyi elnökét, előttünk futotta be fényes pályafutását.
Bár munkahelyen egyiken sem volt sokáig, mert még a hegesztőpajzzsal is összeveszett.
Emlékszünk mi a sport területén végzett áldásos tevékenységére, hiszen nem egyszer láttuk a kamrában otthon felakasztva a futball cipőket és mezeket amit az egyesülettől lopott el.
Tudjuk mi, hogyan lopta el az ÁFÉSZ-től a hűtőládát és a hűtőszekrényt és cserélt ki selejtekre, hiszen a rendőrség is vizsgálta.
Nem emlékszik már a cikkíró, hogy kitől kapott pénzt többek között a presszója építéséhez, arra sem emlékszik, kik segítették az indulásnál ?
Arra sem emlékszik kinek a háta mögé bújt, amikor az ÁNTSZ be akarta zárni ?
Arról is elfelejtkezik, mikor itt hagyta a családját és elment illegálisan külföldre dolgozni ki segítette, hogy a gyerekei tudjanak iskolába járni ?
Mennyi pénzt fizetett be az elmúlt években a közösbe, a cikkíró ?
Mi az, ami a nevéhez köthető, mi az amire büszkének érzi magát ?
Mi nem igazán értjük, ki beszél, ki az aki bírálni mer, honnan ez a bátorság ?
Hát nem kell sokáig gondolkodni rajta.
Pénzt kap az MSZP-től azért, hogy zavart keltsen, rágalmazzon, elvonja a figyelmet a munkától !
És ebben segítői is vannak !
Mindjárt itt van Szilágyi Zsolt úr, aki egyedül nem adta le a vagyonbevallását a testületből, így bizonyára rá gondolt a cikkíró, mikor erről írt.
Képviselő úr már korábban alkalmazkodott a Werberi instrukciókhoz, mert most is nyitva tart szabálytalanul, nem fizeti meg a helyi adót, úgy van vele semmi közünk hozzá.
A rendőrség viszont nem ezt gondolta, mert már nagyon régen még az útlevelét is bevonták orgazdaság miatt, nehogy külföldre szökjön.
Na ezek az emberek akik erkölcsről beszélnek.
Bodogán László, aki Keller Lászlónak írt feljelentést a Trefán György iránymutatásával ?
Trefán György, aki most vesztett pert ellenem a napokban, de már hordta éjjel, mint a lopakodó tolvajok az újságot ? Vagy a virágkorát élő Szabó Antal, akiről már nehéz megtudni, hogy mikor milyen bűnért kellett ilyen messzire jönnie ?
Hát ezek az emberek inkább meghúzzák magukat, és ha a településért tesznek valamit, majd akkor lehet véleményük.
A testület tagjairól, tiszteletdíjakról. – összehasonlítás, fejlődés, munka, bizottsági ülések.
Nyíradony neve, Címer, legitimitás,
Zavarkeltés – Május 1. !!!

Összes videó megtekintése
Friss hírek:
Nincs aktuális hír!