Magyarország gazdaságának motorja, húzóágazata a közlekedési ágazat.

2017. január 09.

Kedves Ismerőseim! Tisztelt Érdeklődők!

Meg van az esélyünk arra, hogy a bizonytalan világ egy biztos szegletében, a Hazánkban megkezdjünk egy olyan korszakot, mely teret és időt ad korábbi céljaink megvalósulásához.

A mögöttünk hagyott évet jellemző kedvezőtlen európai és globális történelmi körülmények nem akadályozták meg, hogy egy erős, tartással és határozott értékrenddel rendelkező közösség haladjon a maga útján.

Ezek a tulajdonságaink emeltek fel bennünket, magyarokat a nehéz időszakokban, évszázadok óta biztosítják a nemzet életének folytonosságát.

Akik körülöttünk a XXI. század nehezen kezelhető problémáival küzdenek és most megrekedtek, azok nem merték felvállalni az évezredes, illetve évszázados közösségük szilárdságát jelentő értékeiket.

Mi újra bizonyítottuk, akkor is képesek vagyunk megújulni és továbbfejlődni, amikor már sokan leírtak bennünket, akkor is megőrizzük azonosságtudatunkat, amikor a kiállásunk és a hűségünk emberöltőknek okozott és okoz a mai napig hátrányokat.

Nem a pénzügyi és gazdasági elemzők előrejelzései szabnak irányt életünknek, mi magunk vagyunk és leszünk képesek arra, hogy kihasználva a rendelkezésre álló erőforrásokat tovább erősödjünk.

Fanyalgók, kerékkötők mindig lesznek, mint ahogyan helyben járók és elégedetlenek is. Lesznek lemaradók, akik önhibájukon kívül, vagy a kedvezőtlen körülmények miatt rövidtávon vesztesnek érezhetik magukat, de arányukat a korábbiaknál is jobban lehet csökkenteni.

Magyarország lakóinak lényegesen nagyobb hányada fogja érezni a haladásban rejlő mozgatóerőt, képes lesz megvalósítani a saját terveit.

Abban vagyunk érdekeltek, hogy a közösségi források hatékony és célirányos felhasználásával biztosítsuk a folyamatos fejlődés lehetőségét, abban, hogy biztonságot adó, esélyt és lehetőséget garantáló, választható jövő legyen minden magyar számára a saját hazája.

Tisztelt Olvasók!

A közlekedés világának szerteágazó területein munkatársaimmal, az együttműködő partnerekkel, a kapcsolódó vállalatokkal, munkáltatókkal, munkavállalókkal, ágazathoz kötődő szervezetekkel 2,5 éven keresztül megfeszített munkát végeztünk annak érdekében, hogy az uniós és hazai közlekedésfejlesztésre fordítható források optimális felhasználását előkészítsük.

Ezt a felelősségteljes munkát becsülettel elvégeztük, minden 2022-ig kivitelezésre kerülő közlekedésfejlesztési beruházás elindult, tervezésük, engedélyeztetésük, kivitelezésük megkezdődött, illetve a Kormánydöntéseknek megfelelő programozás szerint indulhat.

A közlekedési ágazat minden területen kiemelkedően teljesített, nincs olyan összevetés, ahol összességében jobb eredményről tudnának beszámolni.

Elsőként hirdettük meg pályázatainkat, a kifizetési tervünket már az első félévben teljesítettük. Az ágazat évtizedes lemaradásait pótoltunk a szabályozás területén, a beruházások gyorsabb és gördülékenyebb végrehajtása érdekében tabukat bontottunk le, ésszerű és ügyfélbarát hatósági eljárási rendeket alakítottunk ki, egyszerűbbé és olcsóbbá tettük a szolgáltatásainkat, az arányos és használó fizet elv alapján alakítottuk ki használati, valamint a szolgáltatási rendszereinket. Kidolgoztuk a közösségi közlekedés összehangolásának koncepcióját, közlekedési rendszerek és hálózatok működtetését helyeztük biztonságos alapokra, illetve számos területen újakat építettünk ki.

A korszerűsítés területén minden alágazatban a korábbi időszakokhoz képest lényeges érdemi fejlődés, előrelépés, kezdeményező hozzáállás és dimenzióváltás következett be.

Az érintettetekkel egyeztetett finomhangolások, illetve a szükséges erőteljesebb beavatkozások előkészítése minden esetben és területén megtörtént, minden kivitelezhető kormányzati döntés végrehajtásra került, illetve folyamatban van.

Mindezek közepette figyelemmel a térségi hátrányok ledolgozásának szükségességére arányosan, és célirányosan formáltuk a fejlesztéspolitikai lépéseket, és minden korábbinál nagyobb mértékben vettük figyelembe a térségek képviselőinek, politikai, gazdasági és társadalmi szereplőinek igényeit.

Az együttműködés, a partneri nexusra való törekvés feltétlen szándéka, a dimenzióváltás professzionális előkészítésének és végrehajtásának felelőssége, a magyar érdekek feltétlen előtérbe helyezésének biztosítása határozta meg a közlekedéspolitika krédóját.

Magyarország gazdaságának motorja, húzóágazata a közlekedési ágazat.

2022-ig az ágazatban legalább 4.000 milliárd Ft értékű beruházás valósulhat meg, mely önmagában is megalapozza a kedvező magyar kilátásokat.

A jelenlegi helyzetből kiindulva az ágazat sikerre van ítélve, senki nem lehet érdekelt a kialakult kedvező környezet rongálásában, ezért a döntési helyzetben lévőknek jelentős, de feltétlenül inspiráló is a felelőssége.

Az optimizmus tehát nem kincstári, hanem tényekre alapozott, ezért az ország a szigorú, programozott végrehajtásban érdekelt.

A többszörösen hátrányos helyzetű kelet-magyarországi régióban évtizedek óta hiányzó és kiböjtölt fejlesztések kerülnek kivitelezésre, benne Hajdú-Bihar megye, Debrecen és a 2010 előtt példátlanul büntetett 3. számú választókerület régen várt közlekedési beruházásai is megvalósulnak. A kormánydöntések és a kormányfői vállalások adnak garanciát a rögzített határidőkre történő kivitelezésekhez, ami a térség lehetőségeit kinyitja, a határmentiség évtizedes hátrányait előnyökké formálja.

A légi, vízi, közúti és vasúti közlekedés eddigi és elindított fejlesztései leírva is óriási terjedelműek, de az elvégzett munka igazi értékét a közlekedés mindennapjai minősítik, aminek érdekében sokan dolgoztak, és amiért mindenkinek köszönet jár.

A jövőnek is érdemes lesz Magyarország közlekedésfejlesztési térképét tanulmányozni, mert a meglévő közlekedési rendszerekkel együtt értékelve válhat világossá az említett dimenzióváltás, melyben közreműködni rendkívül megtisztelő feladat volt.

 

2016 végéig egy erejét és lehetőségeit próbálgató ország voltunk és meggyőződésem, hogy egy erejét használni képes, közösségét megerősítő, önbizalmát megtaláló Magyarország kezdte meg a 2017. évet.

Abban vagyunk érdekeltek, hogy ezt minden magyar ember, az országunkban élők valamennyien, a családjaink és közösségeink egyaránt érezzük.

Magyarországért, a magyar emberekért és érdekekért dolgozni, a Hazát szolgálni, Hajdú-Bihar megyét, a 3. számú választókerületet képviselni, minden területen és minden helyzetben megtisztelő és felemelő érzés.

A választók az országgyűlési képviselőkre érdekeik érvényesítését bízzák rá, a kormányzati munka során a feladatokhoz jelölnek ki feladat-végrehajtókat.

Képviselőként dolgozni és feladat-végrehajtóként közreműködni felelősségteljes, rendkívül megterhelő, egyben kitüntető felhatalmazás.

Az eredményes képviselethez és a feladatok sikeres végrehajtáshoz egyaránt nélkülözhetetlen a testi és lelki erő, a jókedv és a bizalom, kell még a család, a barátok, a munkatársak, a közösségek támogatása és Isten áldása!

Remélem és minden erőmmel törekszem arra, hogy mindegyikre méltónak bizonyuljak, ezért a választók megtisztelő bizalmából 2017-ben is büszkeséggel, rendületlenül folytatom képviselői munkámat és a meghatározottak szerinti kormányzati feladatomat!

 

Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok!

 

Tasó László s.k.

 

MGL_YouTubeResponseException: [400]: MGL Youtube: API key not valid. Please pass a valid API key.
Error: global - badRequest
MGL Tubelab error:
Összes videó megtekintése
Friss hírek:
Nincs aktuális hír!